Dog Death Quotes In Marathi | कुत्रा मृत्यू कोट्स, संदेश

17+ Dog Death Quotes In Marathi

Dog Death Quotes In Marathi : जेव्हा आपला कुत्रा मरतो, तेव्हा तुमच्या मनात त्याच्याविषयी किती भावना असतात याचे वर्णन करणे खूप कठीण असते. या लेखा मध्ये आम्ही तुमच्या आवडता तुमचा सोबती Dog तुम्हाला सोडून गेला याचे दुःख प्रेम माडण्यासाठी अम्ही खालिल प्रमाणे काही quotes दिले आहेत ते तुम्ही जरूर वाचा. आमचा विश्वास आहे की कुत्र्याच्या मृत्यूबद्दलचे हे कोट्स हृदयस्पर्शी आहेत. पाळीव प्राणी गमावल्याबद्दल खालिल म्हणी व्यक्त करण्यासाठी कठीण असलेल्या भावनांना शब्द देतात.

1

मी आयुष्यभर तुझ्यावर प्रेम केले,
माझ्या बाकीच्या आयुष्यात मी तुला
खूप मिस करेन.

Dog Death Quotes In Marathi

2

कुत्र्यांचे आयुष्य खूपच कमी असते,
त्यांचा एकमेव हा दोष आहे.

3

जर स्वर्गात कुत्रे नसतील, तर मी मेल्यावर ते जिथे गेले असतील तिथे मला जायचे आहे

4

एक मित्र 🐕 गेला… तरी
आठवणी कायम राहतात.

Dog Death Quotes In Marathi 5 to 10

5

एक चांगल्या कुत्र्याचे अंत्यसंस्कार करण्यासाठी
सर्वोत्तम जागा ही त्याच्या मालकाच्या हृदयात असते.

6

या पृथ्वीवरील कोणत्याही जवळच्या नातेसंबंधा इतकेच
कुत्र्यासोबतचे नाते कायम टिकणारे असते

7

आपण पुन्हा स्वर्गात भेटू,
तोपर्यंत मला तुझी खूप आठवण येईल.

8

कुत्रा हा आपल्या संपूर्ण आयुष्यभर नसतो,
परंतु तो आपल्या जीवनभर आठवणीत राहतो.

9

कुत्रा आपल्या हृदयावर पंजाचे ठसे सोडून जातात.

10

मी तुला कधीही विसरणार नाही.

कुत्रा मृत्यू कोट्स

11

काहीवेळा पाळीव प्राणी गमावणे हे माणसाला गमावण्यापेक्षा जास्त वेदनादायक असते कारण पाळीव प्राण्याच्या बाबतीत, आपण त्याच्यावर प्रेम करण्याचे नाटक करत नाही.

12

“मी तुला विसरणार नाही.
आपण पुन्हा भेटू, स्वर्गात.”

13

एक नवीन कुत्रा जुन्या कुत्र्याची जागा
कधिही घेत नाही,
तो फक्त हृदयाचा विस्तार करतो.

14

जर तुम्ही अनेक कुत्र्यांवर प्रेम केले असेल तर तुमचे हृदय मोठे आहे

15

एक सोबती गेला 🐕…
पण त्याची स्मृती कायम राहिली.

16

कुत्रा आपल्या नातेवाईकंनपेक्ष्या अधिक निष्ठावान असतो, जो आपली निष्ठा पूर्ण करण्यासाठी आपला जीव देखील देतो.

17

मृत्यूने जीवन संपते, नाते कधीच नाही

18

कुत्रा पाळण्याचे दुःख म्हणजे
त्याचा होणारा लवकर मृत्यू.

4 thoughts on “Dog Death Quotes In Marathi | कुत्रा मृत्यू कोट्स, संदेश”

Leave a Comment